5. Evening routine book

Popis

Materiál je vhodný k osvojení a procvičení slovní zásoby na téma Evening routine.

Očekávaný výstup

vytvoří knihu svých večerních aktivit, popíše ji slovy či větami

Příprava pomůcky

Učitel vytiskne černobílé kartičky s obrázky. Žáci si je rozstříhají. Jednotlivé listy poté vybarví, doplní slova či věty a nakonec spojí kroužkovou vazbou v knihu.

Popis úkolu/zadání

  • 1. Zopakuj si slovní zásobu na téma Evening routine, viz pomůcka A 45.1 Cards and sentences.
  • 2. Vyber si kartičky, na kterých jsou obrázky s aktivitami, které večer děláš, a seřaď je za sebou.
  • 3. Pomocí kroužkové vazby vytvoř knihu, kterou si vybarvi. Na volné řádky ke každému obrázku doplň slovo či větu k večerním aktivitám. (např. dinner....I have my diner.)
  • Učitel může připravit i prázdné kartičky, na které si děti samy namalují své večerní aktivity (watch TV, play computer games, listen to the radio, play games....). Svou kartičku si pak přidají do knihy.

Soubory

PřílohaVelikost
PDF icon a045.5_book.pdf86.74 KB
Microsoft Office document icon a045.5_popis.doc179 KB