Popis

Materiál je vhodný k osvojení a procvičení slovní zásoby na téma cestování.

Očekávaný výstup

žák se orientuje v příběhu, rozumí kontextu a zvládne jej převyprávět jednoduchými větami

Příprava pomůcky

Učitel vytiskne všechny listy a zalaminuje. Z listů vytvoří leporelo - komiks.

Popis úkolu/zadání

 • Materiál vhodný do více vyučovacích hodin.
 • Učitel dodržuje metodické postupy pro čtení. Pro pre-reading activity může použít pomůcku A 46.4. U žáků se SVP učitel uplatňuje individuální přístup.
 • 1. Seznámení se s příběhem. Např. uvedení postav v příběhu, vypsání nových slovíček na tabuli, vysvětlení názvu příběhu.
 • 2. Učitel čte komiks nahlas, např: „One day at the airport in Ireland ... there is small purple pig. It is 5 years old and its name is Foxík. He flies to Great Britain by plane.“. Každý žák má komiks před sebou a sleduje čtený příběh.
 • a) Vysvětlete si neznámá slovíčka a fráze, např. pantomimou.
 • b) Přečti si komiks potichu pro sebe a snaž se mu správně porozumět.
 • c) Učitel klade otázky, pomáhá tvořit věty. Např: „What colour is the dog? In which country is the airport? Where is the pig going to?Does he go by plane?“
 • 3. Odpovídej na otázky učitele.
 • 4. Postupně, obrázek po obrázku, popiš svými slovy, co se v příběhu děje. Např: „There is a small purple pig at the airport. It is five years old. Its name is Foxík.“
 • Aktivita I
 • Vytvoř svůj vlastní příběh, který budeš umět nahlas převyprávět a případně i zahrát. Můžeš zvolit i nějakou zajímavou výtvarnou formu při zpracování příběhu.

Soubory

PřílohaVelikost
PDF icon a046.1_cards_bar.pdf1.76 MB
PDF icon a046.1_cards_cb.pdf1.47 MB
Microsoft Office document icon a046.1_popis.doc181 KB