2. The sequence - comprehension

Popis

Materiál je vhodný k osvojení a procvičení slovní zásoby a frází na téma cestování.

Očekávaný výstup

sestaví příběh pomocí obrázků, porozumí textu na kartách a správně je přiřadí ke kartám s obrázky

Příprava pomůcky

Učitel vytiskne 10 kartiček s obrázky a 10 kartiček s textem. Část s čísly otočí na zadní stranu, poté zalaminuje a rozstříhá.

Popis úkolu/zadání

  • 1. Ke své práci používej jako předlohu komiks, viz A 46.1.
  • 2. Slož karty s obrázky k sobě tak, abys vytvořil příběh.
  • 3. Společně s učitelem čti nahlas text na kartičkách. Např: The chef says: „Travelling is a beautiful idea. I would like to travel, too.“
  • 4. Vždy po přečtení odstavce si vysvětlete nová slovíčka nebo fráze. Napište si je na tabuli, do sešitu nebo předveďte pantomimou. Např: „What does .......mean? Show me ....“
  • 5. Kartu s textem, kterou jsi právě přečetl, přiřaď k patřičné kartě s obrázkem.