3. My travel book

Popis

Materiál je vhodný k osvojení a procvičení slovní zásoby na téma Travelling.

Očekávaný výstup

vytvoří si cestovatelskou knihu, do knihy doplní slovy či větami zajímavé informace o jednotlivých zemích, čtou v kontrolních knihách

Příprava pomůcky

Učitel vytiskne a zalaminuje kontrolní knihy (book - s větami, easy book - se slovy). Vytiskne černobílé listy s obrázky zemí, nakopíruje pro každého žáka. Připraví kroužkovou vazbu.

Popis úkolu/zadání

  • Materiál vhodný pro více vyučovacích hodin.
  • 1. Zopakuj si slovní zásobu na téma Travelling, viz pomůcka
  • A 41.1 Flashcards.
  • 2. Rozprostři si před sebe černobílé obrázky zemí a slep lepidlem k sobě dvě strany, viz foto.
  • 3. Obrázky zemí vybarvi, dopiš k obrázkům slovíčka nebo věty o dané zemi.
  • (např.: Australia - kangaroo, tent, Opera House, surfin, … pro nižší pokročilost, pro vyšší pokročilost např.:There are kangaroos in Australia. You can go surfing there or stay in a tent. Opera House is in Sydney.)
  • 4. Informace do své knihy piš sám, nebo si přečti kontrolní knihy a informace opiš (slova nebo věty).
  • 5. Pomocí kroužkové vazby vytvoř ze svých stránek knihu. (Podepiš se na přední straně.)