Numbers over 100 2

Popis

Materiál je vhodný k osvojení a procvičení čísel 100 a výše formou skupinové práce.

Očekávaný výstup

Zvládne přiřadit karty s čísly ke kartám, na kterých jsou čísla psána slovy.

Příprava pomůcky

Učitel vše vytiskne, vystříhá a přeloží podle návodu. Je možné použít barevný papír na podlepení jednotlivých kartiček. Vše zalaminuje. Vystříhané kartičky (pracovní kniha 1-4) spojí kroužkovou vazbou a vytvoří tak první pracovní knihu. Ze zbývajících kartiček (pracovní kniha- druhá část 1, 2) vytvoří stejným postupem druhou pracovní knihu.

Popis úkolu/zadání

  • Zopakuj si společně s učitelem čísla, která již znáš.
  • Hledej a přiřazuj k sobě správné stránky pracovní knihy, ve které jsou čísla psána slovy s pracovní knihou s čísly.
  • Kontrolu nalezneš na zadní straně každého listu v knize.