Podmínky plování těles - Podmínky, měření hustoty kapiliny

Popis

Laboratorní práce slouží ověření znalostí z tématu "Podmínky plování těles - Podmínky, měření hustoty kapiliny"