Vlastnosti látek - Mechanické vlastnosti kapalin

Popis

Laboratorní práce slouží ověření znalostí z tématu "Vlastnosti látek - Mechanické vlastnosti kapalin"