9.3 Vedení elektrïckého proudu v kapalinách a plynech