9 Vývoj českého státu

Popis

Materiál obsahuje časovou osu, kde si žáci zopakují důležité události v naší zemi.

Očekávaný výstup

Žák získá pojem o důležitých událostech v naší zemi v předešlém století.

Příprava pomůcky

Učitel vytiskne a zalaminuje, na velký papír nebo nástěnku nechystá časovou osu, ke které děti mohou přiřazovat důležité historické události.

Popis úkolu/zadání

  • 1. Vyber si kartu s významným datem.
  • 2. Připevni kartu na číselnou osu.
  • 3. Pokus se vyhledat co nejvíce informací k vybranému datu, můžeš použít encyklopedie, internet, nebo podrobný popis událostí, jenž je součástí pomůcky. Může ti pomoct i otázka na modré kartě.
  • 4. Získané informace se prezentují ostatním žákům.
  • 5. Připevnit k časové ose.