1 Návštěva rodičů v zaměstnání

Popis

Během celého roku navštívíme rodiče v zaměstnání (dle možností). Děti zpracovávají knížečky o jednotlivých zaměstnání. Předem si připraví otázky zaměřené na vlastní osobu rodiče a na zaměstnání. Při návštěvě pak v bodech zaznamenávají a na knížečkách posléze pracují. (otázky, odpovědi, zajímavosti, ilustrace)

Očekávaný výstup

Žáci získají povědomí o možnostech zaměstnání, naučí se klást otázky, zpracovat odpovědi.

Příprava pomůcky

Na projekt jsou potřeba papíry, pastelky.

Popis úkolu/zadání

  • Navrhni titulní stranu, připrav si 3 otázky směřující na osobu rodiče a 3 otázky na jeho zaměstnání.

Soubory