3 Pravěké šperky

Popis

Aktivita je zaměřena prostorovou tvorbu mamuta pomocí pet-lahví.

Očekávaný výstup

Žáci umí vytvořit napodobeniny pravěkých šperků.

Příprava pomůcky

Na projekt si musíme připravit drobné přírodniny – kaštany, žaludy, šípky, větvičky,....

Popis úkolu/zadání

  • Nejprve prozkoumáme pravěké šperky a debatujeme o pravěkých lidech. Pomocí připravených materiálů se pokuste vytvořit šperk pro pravěkého člověka. Vymyslete, pro jakou příležitost by ho využíval.