2 Včely - Čj

Popis

Texty jsou rozvěšeny po třídě (škole), děti vyhledávají, zapisují, zpracovávají informace, tvoří další texty, případně knížečky.

Očekávaný výstup

Žáci rozumí textu a jsou schopni se motivovat k dalšímu poznávání.

Příprava pomůcky

Vytiskněte text a zalaminujte.

Popis úkolu/zadání

  • Vyhledej, zpracuj, zapiš a prezentuj informace.