3 Včely - Návštěva včelaře

Popis

Jako motivaci navštivte včelaře. Po té shlédněte krátké filmy o včelařství. Filmy byly natočeny včelařskou rodinou jednoho žáka.

Očekávaný výstup

Žáci získají představy o práci včelaře.

Příprava pomůcky

Přehrajte si videa.

Popis úkolu/zadání

  • Dívej se, ptej se.

Soubory