4 Včely - Přv, Prv

Popis

Děti mají k dispozici obrázky pohlaví včel, vnitřních orgánů. Mohou být vždy dva obrázky – jeden s texty (sloužící ke kontrole, druhý bez textů (kartičky s popisy jednotlivých orgánů nebo pohlaví děti přikládají na obrázek.)

Očekávaný výstup

Žáci získají povědomí o životě včel, prohloubí si zájem o další zkoumání přírody.

Příprava pomůcky

Vytiskněte materiály, zalaminujte a podlepte malým pryží.

Popis úkolu/zadání

  • Přilož správně lístečky, zkontroluj, zaznamenej.