1 Antonyma

Popis

Materiál je vhodné pro všechny děti k hlubšímu pochopení protikladů a děti s dílčím oslabením výkonu.Slouží k rozvoji slovní zásoby, snadné vyvození antonym na základě prožitku.

Očekávaný výstup

Žák umí přiřadit správná antonyma.

Příprava pomůcky

Učitel kartičky rozstříhá podle přerušovaných čar a označí na rubové straně barevným fixem tak, aby antonyma měla stejné barevné kódování.Pomůcku je vhodné zalaminovat a podlepit pryží.

Popis úkolu/zadání

  • 1. Rozmísti pod sebe kartičky z jedné hromádky.
  • 2. Hledej k nim příslušné protiklady.

Soubory

PřílohaVelikost
PDF icon p001.1_antonyma.pdf54.86 KB
Microsoft Office document icon p001.1_popis.doc169.5 KB