13 Sčítání, odčítání

Popis

Materiál je vhodný k osvojení a procvičení sčítání a odčítání do 20 na základě prožitku.

Očekávaný výstup

Žák chápe zákonitostí v číselné řadě do 20.

Příprava pomůcky

Učitel vytiskne, nakopíruje.

Popis úkolu/zadání

  • 1. Pozorně si přečtěte zadání.
  • 2. Vypracujte předložené úkoly.

Soubory