3 Kolíčky

Popis

Materiál je vhodný k analýze a syntéze slov, hledání hlásek ve slově, zjišťování počtu hlásek.

Očekávaný výstup

Žák zvládne rozklad slova na hlásky, rozumí slovům, chápe je v mluveném kontextu, správně vyhledá určenou hlásku ve slově.

Příprava pomůcky

Učitel rozstříhá kartičky podle přerušovaných čar. Na jednotlivých kartách s obrázkem a hledanou hláskou zůstane jedna plná čára, podle které ohneme papír tak, že bude název obrázku na straně druhé. Poté učitel kartičky zalaminuje a znova rozstříhá na jednotlivé karty.

Popis úkolu/zadání

  • Připni kolíček na místo, kam patří hláska vyznačená vedle obrázku. Vyznačené čáry znázorňují jednotlivé hlásky ve slově.

Soubory

PřílohaVelikost
PDF icon p001.3_kolicky.pdf5.31 MB
Microsoft Office document icon p001.3_popis.doc171 KB