5.06. Manufaktury a první stroje (od poloviny 18.st.)