Konfrontace klasické malby s neoklasicistní

Popis

Materiál je vhodný k seznámení s tématem "Konfrontace klasické malby s neoklasicistní".

Soubory